Klageadgang

Vores kunders tilfredshed er altid det vigtigste. Derfor foreslår vi altid, at du kontakter os, hvis du ikke er tilfreds med vores produkter. Så vil vi gøre alt for at løse det.

Din mulighed for at klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@optikkenshus.dk.