Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan Optikkens Hus håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Optikkens Hus er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Adresse: Købmagergade 56, 1150 København K

E-mail: info@optikkenshus.dk

Telefon: 33 12 34 18

Vi behandler følgende persondata

Når du handler hos Optikkens Hus, behandles følgende personoplysninger:

Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og evt. fødselsdag og år.
Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når vi opretter journal i forbindelse med synsundersøgelse, brillekøb og kontaktlinsekøb:
Helbredsoplysninger og CPR-nr.
Formål med behandling og retsgrundlag:
Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for, at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.
Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendig ifølge lov om autorisation af sundhedspersoner, lov om sundhedsfaglig virksomhed, kapitel 6 – patientjournaler og lov om medicinsk udstyr.
Vi videregiver personoplysninger til tredjemand i forbindelse med bestilling af brilleglas og kontaktlinser. Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, læger, optikere og andet sundhedspersonale ved samtykke. Vi videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere, der tilbyder finansiering.
For journaler oprettet i Optikkens Hus:
Personoplysninger og købsoplysninger slettes efter 25 år, medmindre kunden ved henvendelse ønsker oplysningerne slettet.
Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år, jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, som vi har registreret om dig.
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører, medmindre vi ifølge lovgivningen er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Klageinstans

Kontakt Optikkens Hus, hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger. Hvis forholdet ikke kan løses af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du henvende dig til Datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mulighed for klageadgang på www.datatilsynet.dk.